Çerez Örnek
canlı destek

Formlar

Taahhütname için tıklayınız.

Bilgilendirilmiş Onam formu için tıklayınız.

Araştırma Öneri Formu için tıklayınız.

Araştırma Öneri Formu (Gıdalarda Duyusal Değerlendirme) için tıklayınız. (Gıdalarda duyusal değerlendirme çalışmaları için bu form kullanılacaktır.)

Anketlere eklenmesi gereken BİLGİ için tıklayınız.

Araştırma Takvimi için tıklayınız.

Ölçek İzin Dilekçesi - TR için tıklayınız.  (Araştırmacılar mail ile ölçek izni sunacak ise araştırmanın tam adı izin yazısında özellikle belirtilmelidir.)

Ölçek İzin Dilekçesi - ING için tıklayınız.

 

Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna başvurulacak çalışmalara ait tüm formlarda yürütücünün unvanı belirtilmeli ve özgeçmişleri eklenmelidir.

Tekrar başvuru kararı çıktıysa ilgili formlarda yapılacak değişikliklerin koyu puntoyla belirtilerek altı çizili olması gerekmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ