EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK)

Formlar

Taahhütname için tıklayınız.

Bilgilendirilmiş Onam formu için tıklayınız.

Araştırma Öneri Formu için tıklayınız.

Anketlere eklenmesi gereken BİLGİ için tıklayınız.

Araştırma Takvimi için tıklayınız.

TÜBİTAK Proje Onay Formu için tıklayınız.

Ölçek İzin Dilekçesi - TR için tıklayınız.

Ölçek İzin Dilekçesi - ING için tıklayınız.

Formlar ve diğer bilgilerle ilgili değişiklikleri lütfen web sitemizden (http://www.egebayek.ege.edu.tr) takip ediniz.