Çerez Örnek
canlı destek

EGE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (EGEBAYEK)

BAŞVURU REHBERİ

 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları;

- Sosyal ve Beşeri Bilimler,

- Sağlık Bilimleri ve

- Fen ve Mühendislik alanlarında olmak üzere üç ayrı Kuruldan oluşmaktadır.

EGEBAYEK’e başvururken aşağıdaki dokümanda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan başvurular ve uygulanmaya başlanmış projeler kabul edilmemekte ve gündeme alınmamaktadır. 

 

***BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.***

 

NOT : Başvurunun tamamlanması için tüm formlar Yürütücü tarafından ıslak imzalı olarak hazırlanmalı (Taahhütname ve Bilgilendirilmiş Onam Formunda diğer araştırmacıların da ıslak imzaları zorunludur.) ve üst yazı ekinde Kurulumuza gönderildikten sonra ıslak imzalı hali ve CD ile birlikte elden Etik Kurul'a teslim edilmesi gerekmektedir. 

Tekrar başvuru kararı çıktıysa ilgili formlarda yapılacak değişikliklerin koyu puntoyla belirtilerek altı çizili olması gerekmektedir.

     ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • Etik Kurul izni almak isteyen Lisansüstü öğrencilerin formları hazırlarken danışmanlarını, formda yer alan "Yürütücü" bölümüne, kendilerini ise "Diğer Araştırmacılar" bölümüne yazmaları gerekmektedir.
 • Belgeler arkalı-önlü değil, tek yüze yazdırılarak çıktı alınmalıdır.
 • Araştırmalar hakkında alınan karar,  resmi yazıyla araştırmanın gönderildiği kuruma bildirilmektedir.
 • Etik kurul karar belgesi sadece araştırmanın yayın etiğine uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Etik kuruldan onay alındıktan sonra araştırmanın yapılacağı kurumlardan izin belgesi alınmalı, izin belgesi alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır. Süreç içinde izin belgesinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu gündemine aşağıdaki listede bulunan konular alınmamakta, ilgili başvuruların  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar veya Tıbbi Araştırmalar Etik Kuruluna yapılması gerekmektedir.

 

EGEBAYEK GÜNDEMİNE GİRMEYEN KONULAR

 

      A) İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Kapsamında;

 • Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç araştırmaları (Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV ve Gözlemsel klinik ilaç araştırmaları)
 • Tıbbi ve biyolojik ürünler ile klinik araştırmalar
 • Bitkisel ürünlerin klinik araştırmaları

 

      B) Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Kapsamında;

 • Gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları
 • Tıbbi cihaz klinik araştırmaları
 • Performans değerlendirme çalışmaları
 • Doğrulama çalışmaları

 

      C) Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi Kapsamında;

 • İleri tedavi edici tıbbi ürünler ile ilgili araştırmalar
 • Genetik materyal ile ilgili araştırmalar
 • Polimorfizm çalışmaları
 • Kök hücreler ile ilgili in vivo çalışmalar
 • Organ ve doku nakli ile ilgili araştırmalar
 • Yeni cerrahi yöntemlerin kullanıldığı araştırmalar
 • Yeni bir tedavi vermemek veya uygulama yapmamak kaydı ile rutin takip ve tedavi dışındaki tanımlamaya yönelik olarak yapılan kan, saç, tüy, tükürük, gaita, idrar, radyolojik görüntü, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji materyalleri üzerinde yapılacak araştırmalar
 • Tanımlayıcı (anket çalışmaları vb) ve metodolojik (yaşam kalitesi ile ilgili araştırmalar vb) araştırmalar
 • Dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılacak retrospektif çalışmalar ve arşiv taramaları
 • Kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve radyoloji koleksiyon materyallerinde veya rutin takip ve tedavi sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar
 • Hücre ve doku kültürleri ile ilgili yapılacak in vitro çalışmalar
 • Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar
 • Antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılacak araştırmalar

   

      D) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sayfası

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yöntemleri ile yapılan araştırmalar

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ