EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK)

Anasayfa

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu gündemine aşağıdaki listede bulunan konular alınmamakta, ilgili başvuruların  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılması gerekmektedir.

EGEBAYEK GÜNDEMİNE GİRMEYEN KONULAR;

 

A) İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Kapsamında;

 • Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç araştırmaları (Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV ve Gözlemsel klinik ilaç araştırmaları)
 • Tıbbi ve biyolojik ürünler ile klinik araştırmalar
 • Bitkisel ürünlerin klinik araştırmaları

 

      B) Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Kapsamında;

 • Gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları
 • Tıbbi cihaz klinik araştırmaları
 • Performans değerlendirme çalışmaları
 • Doğrulama çalışmaları

 

      C) Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi Kapsamında;

 • İleri tedavi edici tıbbi ürünler ile ilgili araştırmalar
 • Genetik materyal ile ilgili araştırmalar
 • Polimorfizm çalışmaları
 • Kök hücreler ile ilgili in vivo çalışmalar
 • Organ ve doku nakli ile ilgili araştırmalar
 • Yeni cerrahi yöntemlerin kullanıldığı araştırmalar
 • Yeni bir tedavi vermemek veya uygulama yapmamak kaydı ile rutin takip ve tedavi dışındaki tanımlamaya yönelik olarak yapılan kan, saç, tüy, tükürük, gaita, idrar, radyolojik görüntü, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji materyalleri üzerinde yapılacak araştırmalar
 • Tanımlayıcı (anket çalışmaları vb) ve metodolojik (yaşam kalitesi ile ilgili araştırmalar vb) araştırmalar
 • Dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılacak retrospektif çalışmalar ve arşiv taramaları
 • Kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve radyoloji koleksiyon materyallerinde veya rutin takip ve tedavi sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar
 • Hücre ve doku kültürleri ile ilgili yapılacak in vitro çalışmalar
 • Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar
 • Antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılacak araştırmalar

   

      D) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sayfası

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yöntemleri ile yapılan araştırmalar

Güncel