Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK)

EGE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (EGEBAYEK)

BAŞVURU REHBERİ

 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları;

- Sosyal ve Beşeri Bilimler,

- Sağlık Bilimleri ve

- Fen ve Mühendislik alanlarında olmak üzere üç ayrı Kuruldan oluşmaktadır.

EGEBAYEK’e başvururken aşağıdaki dokümanda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan başvurular ve uygulanmaya başlanmış projeler kabul edilmemekte ve gündeme alınmamaktadır. 

Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler için tıklayınız.

NOT: Başvurunun tamamlanması için formlar üst yazı ekinde Kurulumuza gönderildikten sonra ıslak imzalı hali ve CD ile birlikte elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

ÖNEMLİ BİLGİ:

Etik Kurul izni almak isteyen Lisansüstü öğrencilerin formları hazırlarken danışmanlarını, formda yer alan "Yürütücü" bölümüne, kendilerini ise "Diğer Araştırmacılar" bölümüne yazmaları gerekmektedir. 

Araştırmalar hakkında alınan karar,  resmi yazıyla araştırmanın gönderildiği kuruma bildirilmektedir.

 Etik kurul karar belgesi sadece araştırmanın yayın etiğine uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Etik kuruldan onay alındıktan sonra araştırmanın yapılacağı kurumlardan izin belgesi alınmalı, izin belgesi alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır. Süreç içinde izin belgesinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.