Kuruluş Bilgileri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.11.2016 tarih ve 23 sayılı Genel Kurul kararı ile “Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” revize edilmiştir.

 

EGEBAYEK Etik Alt Kurulları, Üniversitemiz Senatosunun 12.01.2017 tarihli ve 1/6 sayılı kararı ile Yönergenin Geçici Maddesi (1) uyarınca kurulmuştur.